ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

Golf Battery

ข้อมูลแบตเตอรี่
คุณสมบัติ ...
ชนิดขั่ว LL
โวลต์ 8
รุ่น T-885
ประเภท golf-battery
แผ่น 0
แอมป์ 170
ยาว x กว้าง x สูง (สูงสุด) 260 x 180 x 240 (290)
สามารถติดตั้งในรถยนต์
อื่นๆ ...