ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

Golf Battery

ข้อมูลแบตเตอรี่
คุณสมบัติ ...
ชนิดขั่ว LL
โวลต์ 12
รุ่น T-1285
ประเภท golf-battery
แผ่น 0
แอมป์ 160
ยาว x กว้าง x สูง (สูงสุด) 327 x 180 x 255 (281)
สามารถติดตั้งในรถยนต์
อื่นๆ ...