ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

Golf Battery

ข้อมูลแบตเตอรี่
คุณสมบัติ ...
ชนิดขั่ว LL
โวลต์ 12
รุ่น EV-135
ประเภท golf-battery
แผ่น 0
แอมป์ 135
ยาว x กว้าง x สูง (สูงสุด) 406 x 173 x 209 (241)
สามารถติดตั้งในรถยนต์
อื่นๆ ...