ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

Solar Battery

  ข้อมูล ติดตั้งในรถยนต์
รุ่น : EBB 80
ชนิดขั่ว : T
โวลต์ : 12
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 80 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 303 x 170 x 201
รุ่น : EBB 80
ชนิดขั่ว : LL
โวลต์ : 12
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 80 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 303 x 170 x 201
รุ่น : EBB 125
ชนิดขั่ว : V
โวลต์ : 12
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 125 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 406 x 170 x 213
รุ่น : EBB 160
ชนิดขั่ว : LL
โวลต์ : 12
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 160 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 502 x 180 x 210
รุ่น : EB 160
ชนิดขั่ว : T
โวลต์ : 12
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 190 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 505 x 220 x 210