ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

แบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์

  ข้อมูล
รุ่น : EBB 80
ชนิดขั่ว : T
โวลต์ : 12
รุ่น : EBB 80
แอมป์ : 80 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส (สูงสุด) : 303 x 170 x 201 (224)
รุ่น : EBB 80
ชนิดขั่ว : LL
โวลต์ : 12
รุ่น : EBB 80
แอมป์ : 80 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส (สูงสุด) : 303 x 170 x 201 (228)
รุ่น : EBB 125
ชนิดขั่ว : V
โวลต์ : 12
รุ่น : EBB 125
แอมป์ : 125 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส (สูงสุด) : 406 x 170 x 213 (262)
รุ่น : EBB 160
ชนิดขั่ว : LL
โวลต์ : 12
รุ่น : EBB 160
แอมป์ : 125 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส (สูงสุด) : 502 x 180 x 210 (255)
รุ่น : EBB 190
ชนิดขั่ว : T
โวลต์ : 12
รุ่น : EBB 190
แอมป์ : 190 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส (สูงสุด) : 505 x 220 x 210 (255)