ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

แบตเตอรี่รถกอล์ฟ

  ข้อมูล
รุ่น : T-105
ชนิดขั่ว : LL
โวลต์ : 6
รุ่น : T-105
แอมป์ : 225 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส (สูงสุด) : 260 x 180 x 240 (290)
รุ่น : T-885
ชนิดขั่ว : LL
โวลต์ : 8
รุ่น : T-885
แอมป์ : 170 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส (สูงสุด) : 260 x 180 x 240 (290)
รุ่น : T-1285
ชนิดขั่ว : LL
โวลต์ : 12
รุ่น : T-1285
แอมป์ : 160 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส (สูงสุด) : 327 x 180 x 255 (281)
รุ่น : EV-135
ชนิดขั่ว : LL
โวลต์ : 12
รุ่น : EV-135
แอมป์ : 135 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส (สูงสุด) : 406 x 173 x 209 (241)