ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

3K Battery รับรางวัล TAQA Award เป็นปีที่ 6

3K Battery นำโดยคุณโทชิโนริ โอสุมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขึ้นรับรางวัล TAQA Award 2017 สาขา

"Outstading Satisfaction for Car Battery"

ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกอบการที่สามารถครองใจมหาชนได้มากที่สุด โดยวัดผลจากการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้รถทั่วประเทศ

ซึ่งปีนี้ 3K Battery รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาว 3K ทุกส่วน ทุกฝ่าย

Gallery

ข่าวอื่นๆ

งาน We Are 3K จังหวัด นครราชสีมา

งาน We Are 3K จังหวัด ศรีสะเกษ

งาน We Are 3K จังหวัด อุบลราชธานี


3K Battery รับรางวัล Brand Age ปี 2018

ดูข่าวทั้งหมด