ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

3K Battery รับรางวัล TAQA Award เป็นปีที่ 6

3K Battery นำโดยคุณโทชิโนริ โอสุมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขึ้นรับรางวัล TAQA Award 2017 สาขา

"Outstading Satisfaction for Car Battery"

ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกอบการที่สามารถครองใจมหาชนได้มากที่สุด โดยวัดผลจากการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้รถทั่วประเทศ

ซึ่งปีนี้ 3K Battery รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาว 3K ทุกส่วน ทุกฝ่าย

Gallery

ข่าวอื่นๆ

งาน We Are 3K จังหวัด นครราชสีมา

งาน We Are 3K จังหวัด ศรีสะเกษ

งาน We Are 3K จังหวัด อุบลราชธานี


3K Battery รับรางวัล

ดูข่าวทั้งหมด